kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Giżycku

Al. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
warmińsko-mazurskie

poczta e-mail: projekt@ckziuwg.pl
Telefon: 087 428 20 12
087 428 82 75