„Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody”

Czas realizacji : 1.02.2018 r – 30.11.2019 r

Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla uczniów /słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego w Giżycku. Funkcjonujące CKZiU będzie ukierunkowane na realizację oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi. dla regionalnego rynku pracy (woj. W-M).

W ramach projektu planowane są działania związane z:

  1. szkolenie kadry dydaktycznej CKZiU oraz osób współpracujących
    z CKZiU, na potrzeby przyszłego kształcenia

  2. realizacja branżowych kursów/szkoleń zawodowych, wynikających
    z zapotrzebowania lokalnych i regionalnych potencjalnych pracodawców: kurs stolarza (KKZ) 10 os.(2K/8M), inne kursy umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji: kurs stolarza jachtowego, (10 os. 2K/8M), spawacza MAG-MIG/TIG 10 os.(2K/8M), szkolenie AutoCad 30 os.(6 K24M), obsługa obrabiarek sterowanie numerycznych CNC 20 os.(4K/16M) oraz kurs żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego 30 os.(6K/24M).

  3. budowaniu współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym związanym z branżą produkcji statków, jachtów, łodzi

  4. doposażenie CKZiU w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenie ww kursów/szkoleń, utworzenie platformy elearningowej.