„Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody”

Ogłoszenie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku realizuje pakiet kursów:

 1. Kurs KKZ stolarz

 2. Kurs spawacza

 3. Kurs Autocad

 4. Kurs Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

 5. Kurs żeglarza jachtowego

 6. Kurs sternika motorowodnego

Pilotaż kursów odbywał się w latach 2017 – 2020 w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem:
tel. 87 428 20 12.

Zapraszamy

Czas realizacji : 1.02.2018 r – 30.11.2019 r

Celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla uczniów /słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego w Giżycku. Funkcjonujące CKZiU będzie ukierunkowane na realizację oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi. dla regionalnego rynku pracy (woj. W-M).

W ramach projektu planowane są działania związane z:

 1. szkolenie kadry dydaktycznej CKZiU oraz osób współpracujących
  z CKZiU, na potrzeby przyszłego kształcenia

 2. realizacja branżowych kursów/szkoleń zawodowych, wynikających
  z zapotrzebowania lokalnych i regionalnych potencjalnych pracodawców: kurs stolarza (KKZ) 10 os.(2K/8M), inne kursy umożliwiające uzupełnienie kwalifikacji: kurs stolarza jachtowego, (10 os. 2K/8M), spawacza MAG-MIG/TIG 10 os.(2K/8M), szkolenie AutoCad 30 os.(6 K24M), obsługa obrabiarek sterowanie numerycznych CNC 20 os.(4K/16M) oraz kurs żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego 30 os.(6K/24M).

 3. budowaniu współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym związanym z branżą produkcji statków, jachtów, łodzi

 4. doposażenie CKZiU w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenie ww kursów/szkoleń, utworzenie platformy elearningowej.